Partnere

Vi takker alle våre samarbeidspartnere som gjør vårt arbeid mulig.

Anders Bjørnsrud

3358 Nedre Eggedal

andbjoe3@online.no

32 71 58 68 eller 414 58 630

Eggedal Bygg og Hytteservice - Norgeshus

3359 Eggedal

post@eggedalbygghytte.no

900 37 713

Eggedal Borgerstue

3359 Eggedal

post@eggedal-borgerstue.no

32 71 46 18 eller 92 63 94 63

Fiskeløysingen v/ Åse Furuhaug

Tempelseter 3359 Eggedal

92 68 52 84

Fragåt Farve og Miljø AS

3350 Prestfoss

fragaat@sigdal.org

32 71 04 77

Haglebu Hyttegrend v/ Aslak Aabø

3359 Eggedal

aslak.aaboe@hotmail.com

92 62 42 52

Knut Helge Kaugerud

3359 Eggedal

knhk@online.no

32 71 48 35 eller 91 80 79 40

Muremester Geir Frøvoll

3359 Eggedal

geir.frovoll@ringnett.no

41 62 38 76

Tom Lyder Kolbjørnsrud Hytteservice

3359 Eggedal

99 22 45 22

Simonstranda Stav og Laft AS

3340 Åmot

post@simostrandastavoglaft.no

926 15 947 eller 926 15 309

Sole AS

3359 Eggedal

sales@sole-as.com

32 71 17 00