Partnere

Vi takker alle våre samarbeidspartnere som gjør vårt arbeid mulig.

Anders Bjørnsrud

3358 Nedre Eggedal

andbjoe3@online.no

32 71 58 68 eller 414 58 630

Strand og Enger Anlegg AS

3359 Eggedal

post@strandogenger.no

917 79 975

Eggedal Auto ANS

3359 Eggedal

hulloee@online.no

32 71 47 28

Eggedal Bygg og Hytteservice - Norgeshus

3359 Eggedal

post@eggedalbygghytte.no

900 37 713

Eggedal Borgerstue

3359 Eggedal

post@eggedal-borgerstue.no

32 71 46 18 eller 92 63 94 63

Haglebu Hyttegrend v/ Aslak Aabø

3359 Eggedal

aslak.aaboe@hotmail.com

92 62 42 52

Knut Helge Kaugerud

3359 Eggedal

knhk@online.no

32 71 48 35 eller 91 80 79 40

Muremester Geir Frøvoll

3359 Eggedal

geir.frovoll@ringnett.no

41 62 38 76

N. Eggedal Hyttemøbel AS

3358 Nedre Eggedal

eggedal@hyttemobel.no

90 10 94 71

Tom Lyder Kolbjørnsrud Hytteservice

3359 Eggedal

99 22 45 22

Simonstranda Stav og Laft AS

3340 Åmot

post@simostrandastavoglaft.no

926 15 947 eller 926 15 309

Sole AS

3359 Eggedal

sales@sole-as.com

32 71 17 00